Mentorskap

Önskar du en mentor? Ta gärna kontakt med oss oavsett om du har uppdrag sedan tidigare eller är helt ny. Läs mer här:

Våra mentorer är medlemmar i Skarborgs och Sjuhärads godmansföreningar. En mentor är en person som har lång erfarenhet av uppdrag och som kan vägleda dig i uppdrag. 

Mentorskapet varar i 6 månader samt under första årsräkningen även om den skulle infalla efter 6 månader. Ni bestämmer själva hur kontakten ska se ut. Mentorskapet är inte bundet till ett specifikt uppdrag, dvs har man flera uppdrag kan man ställa frågor till mentorn gällande alla uppdrag.

Vill du ha en mentor tar du kontakt med överförmyndare på mejl eller telefon.

Behöver du ingen mentor men vill ha erfarenhetsutbyte och kunna ställa frågor till andra ställföreträdare? Ta kontakt med din närmaste förening, läs mer här:
Godmansföreningar (skovde.se)