Mentorskap

Du som är ny god man eller förvaltare har möjlighet att få en mentor som stöd i uppdraget. Vi har nu gjort en del förändringar i hur vi tillsätter mentorer vilket gör att fler kan få det här stödet. Har du fått uppdrag under våren/sommaren och inte fått en mentor så får du gärna höra av dig.

En mentor är en person som har lång erfarenhet av uppdrag som ställföreträdare. Din mentor kan du bolla frågor och funderingar med. Mentorn kan vägleda dig men agerar inte åt dig i ditt uppdrag. 

Mentorn har du i 6 månader samt under första årsräkningen även om den skulle infalla efter 6 månader. Ni har telefon eller mejlkontakt, man kan ha personliga möten om man kommer överens om det.

Mentorskapet är inte bundet till ett specifikt uppdrag, dvs har man flera uppdrag kan man ställa frågor till mentorn gällande alla uppdrag.