Kontrollera porto när du skickar handlingar

Posten debiterar oss en eftertaxeringsavgift om portot inte stämmer och en avsändare inte står på kuvertet. Som ställföreträdare får du schablonersättning som täcker portot.

I redogörelsen som du varje år skickar in i samband med årsräkningen meddelar du om du vill ha schablonersättingen. 

Du kan välja om du vill ha schablonersätting som är 2% av prisbasbeloppet eller om du vill skriva upp dina faktiska kostnader för exempelvis porto, telefon med mera.

Vill du veta mer om porto och eftertaxering? Läs mer på Post Nords hemsida: Porto