Information från försäkringskassan i samband med årsredovisning

Försäkringskassan informerar om att ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan är välkomna att kontakta myndigheten om de behöver underlag inför sin redovisning till Överförmyndaren. Läs mer här:

Försäkringskassan önskar att de kontaktar myndigheten efter årsskiftet när samtliga utbetalningar för 2020 har verkställts. Ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året. När god man eller förvaltare ringer till Försäkringskassan behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att myndighetens handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som har dragits under året.

För mer information, kontakta Försäkringskassan eller gå till deras hemsida: Privatperson (forsakringskassan.se)