Information ang smittspridningen av Coronaviruset

Information till dig som är ställföreträdare eller är på väg att ta uppdrag som ställföreträdare.

Hur påverkar risken för Covid-19 uppdraget som ställföreträdare och för dig som är på gång att bli ställföreträdare?

Huvudmannens bästa är grunden för alla uppdrag som ställföreträdare och även för överförmyndarens tillsyn.

Överförmyndaren har full förståelse för att du som är god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman en gång per månad, på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det självklart viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon eller andra sociala medier i den mån det går.

Det är också bra att vara ute i god tid i ärenden som förutsätter överförmyndarens samtycke, till exempel uttagstillstånd och ansökningar av olika slag.

Är du förkyld så håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

Följ de råd som finns på våra kommuners och myndigheters hemsidor.