Bert-Ola, Margaretha och Ulf berättar om sina erfarenheter som ställföreträdare

Vad är roligast och vad är svårast? Hur gör man när man stöter på ett problem? Hur kan en vanlig vecka som god man se ut? Hur underlättar man för sig själv?

Bert-Ola, Margaretha och Ulf delar med sig av sina tankar och erfarenheter i en intervju.