Årsredovisning

Nu är det dags att lämna in årsredovisningen för år 2022. Vilken redovisning du ska lämna in kan se olika ut för olika ställföreträdare. Läs mer här:

Blanketter finns att hämta här: Redovisning (skovde.se) 

Använd alltid aktuella blanketter på hemsidan då dom är uppdaterade.

Årsräkningsblanketten har ledtexter för inkomster och utgifter. Använd dig av de fält du behöver. Saknar du en post så fyller du i denna på de tomma raderna.

Vi ber dig observera vilka verifikationer som ska skickas med. De verifikationer som krävs framgår inom parentes efter ledtexterna. Du ska inte skicka med andra verifikationer än de som anges i blanketten. Observera att kontoutdrag på samtliga konton inkl. fickpengskonto ska bifogas årsräkningen. 

Redogörelsen ska alltid fyllas i och lämnas in i sin helhet oavsett om man begär arvode eller inte. Gäller ej legala förmyndare, särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare och god man för ensamkommande barn som lämnar för ärendet avsedda blanketter.

Anstånd

Årsräkningen ska enligt lag vara inlämnad senast 1 mars 2023. Anstånd måste begäras senast 28 februari och görs genom att du skickar ett mejl till ois@skovde.se
Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar att inkomma med årsredovisningen. 

Kompletteringar

Om överförmyndaren måste begära komplettering av din årsräkning, kommer den att granskas efter att alla kompletta årsräkningar är färdiggranskade. Det innebär att du vid en komplettering får vänta längre på att få ditt arvode. Var därför noga med att kontrollera att din årsräkning är i balans samt att alla begärda underlag är bifogade.

Arvode

Om din huvudman ska betala arvodet, fungerar arvodesbeslutet som ett uttagsmedgivande från Överförmyndaren. Detta gäller inte huvudmän bosatta i Tidaholm och Tranemo. I dessa kommuner betalar kommunen ut arvodet och fakturerar huvudmannen.

God man eller Förvaltare


Redovisningsskyldig:

Använd blanketterna Årsräkning och Redogörelse

Vill du ha årsräkning med autosummering, klicka här. Tänk på att spara ner på dator, ta upp den sparade filen och fyll i dina uppgifter. 

Beviljad förenklad redovisning:

Inkom med underlag enligt beslut samt en Redogörelse

Ej redovisningsskyldig/Befriad:

Lämna en Redogörelse 

Legala förmyndare (Barn med tillgångar över 8 prisbasbelopp)

 

Redovisningsskyldig:

Använd blanketten Årsräkning (God man/förvaltare/ legal förmyndare)

Vill du ha årsräkning med autosummering, klicka här. Tänk på att spara ner på dator, ta upp den sparade filen och fyll i dina uppgifter. 

Förenklad redovisning:

Inkom med underlag enligt beslut

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare


Använd blanketten Redogörelse och Redovisning (Särskild förordnad förmyndare/Medförmyndare)

Ensamkommande barn


Använd blanketten Redogörelse, årsräkning/sluträkning (God man för ensamkommande)