Årsredovisning

Nu är det dags att lämna in årsredovisning och redogörelse för år 2020. Vilken redovisning du ska lämna in kan se olika ut för olika ställföreträdare. Läs mer här:

Blanketter finns att hämta här: Redovisning (skovde.se) 
Har du ingen egen skrivare kan du gå till kommunens reception och be dem hjälpa dig skriva ut. Samtliga av våra samverkanskommuner har fått information om detta.

Använd alltid aktuella blanketter på hemsidan då dom är uppdaterade.

Årsräkningsblanketten har ledtexter för inkomster och utgifter. Använd dig av de fält du behöver. Saknar du en post så fyller du i denna på de tomma raderna.

Vi ber dig observera vilka verifikationer som skall skickas med. De verifikationer som krävs framgår i inom parentes efter ledtexterna. Du ska inte skicka med andra verifikationer än de som anges i blanketten.

Redogörelseblanketten ska alltid fyllas i och lämnas in i sin helhet oavsett om man begär arvode eller inte.

Anstånd

Årsräkningen skall enligt lag vara inlämnad senast 1 mars 2021. Anstånd måste begäras senast 28 februari och görs via E-tjänsten "E-tjänst- Ansökan om anstånd för redovisning", du hittar den högst upp på sidan här: Redovisning (skovde.se) eller längre ner på startsidan. Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar att inkomma med årsredovisningen. 

Kompletteringar

Om överförmyndaren måste begära komplettering av din årsräkning, kommer den att granskas efter att alla kompletta årsräkningar är färdiggranskade. Det innebär att du vid en komplettering får vänta längre på att få ditt arvode. Var därför noga med att kontrollera att din årsräkning är fullständig i balans samt att alla begärda underlag är bifogade.

Arvode

Om din huvudman skall betala arvodet, fungerar arvodesbeslutet som ett uttagsmedgivande från Överförmyndaren. Detta gäller ej huvudmän bosatta i följande kommuner: Karlsborg, Tidaholm och Tranemo. I dessa kommuner betalar kommunen ut arvodet och fakturerar huvudmannen.

God man/Förvaltare

Redovisningsskyldig:

Använd blanketterna Årsräkning och Redogörelse

Beviljad förenklad redovisning:

Inkom med underlag enligt beslut samt redogörelse

Ej redovisningsskyldig/Befriad:

Lämna redogörelse

Legala förmyndare (tillgångar över 8 prisbasbelopp)

Redovisningsskyldig:

Använd blanketten Årsräkning (God man/förvaltare/ legal förmyndare)

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare

Använd blanketten Redogörelse och Redovisning (Särskild förordnad förmyndare/Medförmyndare)

Ensamkommande barn

Använd blanketten Redogörelse, årsräkning/sluträkning (God man för ensamkommande)