Anstånd

Årsräkningen ska enligt lag vara inlämnad senast 1 mars 2023. Anstånd måste begäras senast 28 februari. Läs mer här.

För att begära anstånd skickar du ett mejl till ois@skovde.se där du skriver anledningen till att du begär anstånd samt i vilken akt du vill begära anstånd. Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar att inkomma med årsredovisningen.