Ändrade regler gällande bostadstillägg för pensionärer

Vi har fått information från Pensionsmyndigheten att från och med augusti höjs bostadstillägget för de pensionärer som redan är beviljade detta tillägg. De ändrade reglerna innebär dock att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

För mer information gå till Pensionsmyndighetens sida: För pensionärer | Pensionsmyndigheten. Eller ta kontakt med dem.

De har även digitala informationsmöten om bostadstillägg. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Läs mer på: Informationsmöte om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten