Vad ingår i uppdraget

Vad ingår i uppdraget som god man och vad ingår inte?

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sin ekonomi eller ta vara på sina rättigheter och personliga intressen. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem. Det kan då vara aktuellt att få en god man. 

Bevaka rätt, förvalta egenom och sörja för person

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man ofta om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Läs mer här: Vad ingår i uppdraget? (skovde.se)

Praktiska sysslor ingår inte i uppdraget

Något som inte ingår i uppdraget är att utföra praktiska sysslor så som att handla, städa, laga mat, hämta ut medicin, påminna om möten, följa med till läkare etc. Detta får anhöriga, omvårdnadspersonal eller kontaktpersoner sköta. 

Redovisning

Förutom vad som ingår i själva uppdraget har du som god man en skyldigahet att redovisa uppdraget till överförmyndaren. Varje år lämnar man in en årsredovisning.

Läs mer här: Redovisning och arvode (skovde.se)