Skara kommuns ärenden flyttas till annan överförmyndarverksamhet

Från 1 januari 2018 hanteras Skaras ärenden i Lidköping

Skara kommuns Överförmyndare flyttar över sin verksamhet till Lidköping

Från och med 1 januari 2018 kommer alla ärenden hos Skara Överförmyndare hanteras av Överförmyndare Samverkan Västra Skaraborg, med kontoret i Lidköping.

Kontaktuppgifter:

Överförmyndare Västra Skaraborg

Skaragatan 8, 531 88 Lidköping

Telefon: 0510-77 00 00

Hemsida: Överförmyndare  Västra Skaraborg 

E-post: overformyndaren@lidkoping.se