Ansökan om anstånd för redovisningshandlingar

Om du som ställföreträdare inte hinner lämna in förteckning, årsräkning eller sluträkning kan du med hjälpa av denna e-tjänst söka anstånd. Se vidare e-tjänsten.

Nu lämnar vi möjligheten att via en e-tjänst söka anstånd om man varit förhindrad att inom föreskriven tid lämna förteckning, årsräkning eller sluträkning.

Det behövs ingen e-legitimation för att använda sig av tjänsten.

Alla fält i ansökan som är markerad med en stjärna är obligatoriska.

Öppnas vi länk till höger.