Andra myndigheter

Överförmyndaren svarar bland annat på frågor kring ställföreträdarskap och lagstiftning. Andra myndigheter kan hjälpa dig som ställföreträdare i ditt uppdrag när det gäller frågor kring ersättningar, bidrag, pension, skatt med mera. Läs mer här:

  • Försäkringskassan

Forsakringskassan.se

Hos Försäkringskassan hittar du information kring olika ersättningar som kan vara eller är aktuella för din huvudman. Exempelvis aktivitetsersättning, assistansersättning, bostadstillägg, merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning), sjukersättning.

Ersättningar A–Ö - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

  • Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten.se

Hos Pensionsmyndigheten hittar du information kring pension för din huvudman. De har även information om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg, ett skattefritt tillägg för personer som har låg pension. 

Bostadstillägg pensionär - Pensionsmyndigheten

  • Kronofogden

Kronofogden.se

Hos Kronofogden hittar du information kring skuldsanering, återbetalningskrav etc.

För budget och skuldrådgivning kan du kontakta socialtjänsten i huvudmannens kommun. De kan vara behälpliga med råd och stöd samt att göra upp en budget och få överblick över skulder. 

  • Skatteverket

Skatteverket.se

Hos Skatteverket hittar du information om hur du anmäler särskild postadress för din huvudman. Hur du som god man betalar arbetsgivaravgifter och skatt när du fått ditt arvode utbetalt. Hur du blir deklarationsombud då du som är god man också behöver vara det för att kunna lämna inkomstdeklaration åt din huvudman.

Arbetsgivaravgift och avdragen - Skatteverket 

Särskild postadress - Skatteverket

Deklarationsombud - Skateverket

  • Konsumentverket

Konsumentverket.se

Hos konsumantverket hittar du information och vägledning för konsumenter. Budgetkalkylering - Kan användas för att beräkna hushållskostnader.

  • Ersättningskollen

Ersattningskollen.se

Hos ersättnigskollen kan man beräkna hur mycket en person får ut i ersättning om hen t.ex. blir sjuk.
Ersättningskollen är en tjänst som tillhandahålls av Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk försäkring.